KundesenterService

Alle produkter skal sendes inn for service til vår serviceavdeling.

Rutiner ved service:
* Legg ved kopi av kvittering/faktura
* Grundig feilbeskrivelse
* Navn og adresse
* Bilde av feil, dersom mulig.
* Serienummer

For produkter som sendes til service som skylles brukerfeil, belastes kunde med 500,- eks. mva. for feilsøking.