KundesenterGaranti & reklamasjon

Ved reklamasjon/garanti skal alltid salgskvittering (kopi av faktura) medlegges. Reklamasjonsrapport må fylles ut og sendes oss til godkjenning før reparasjon påbegynnes om ikke annet er avtalt. Kunden skal ved mottak av produktene, kontrollere at disse er i henhold til ordrebekreftelse. Dersom leveransen avviker fra ordrebekreftelsen, må reklamasjonen skje skriftlig innen 10 dager.

Alle produkter sendes til Restaurantpartner AS eller den vi utpeker, for reparasjon. Dekkes reklamasjonen av Restaurantpartner AS, dekkes også omkostninger til frakt fra forhandler til oss etter standard satser. Om produktet har feil som kan tilbakeføres til kunde, må kunde dekke frakt begge veier og reparasjonsomkostninger.

Kjøper, forhandler eller bedrift, gis ett års garanti på material- eller produksjonsfeil, forutsatt at kjøperen har brukt utstyret i henhold til bruksanvisninger og/eller instruksjoner. På servicearbeider og reservedeler gis 3 mnd. Garanti, dersom ikke annet er angitt. I stedet for å utbedre mangelen har selgeren rett til å foreta hel eller delvis omlevering.

Alt garantiarbeid skal foretas av Restaurantpartner AS eller den de utpeker. Dersom dette ikke skjer bortfaller garantien.