KundesenterFinansiering

Restaurantpartner AS kan tilby deg som kunde, finansiering gjennom IKANO BANK SE. Vi har attraktive finansieringsløsninger på alle produkter over kr. 10.000. Har du behov for å finansiere dine investeringer, ta kontakt med oss, og vi skreddersyr en løsning for deg.

IKANO BANK SE tilbyr skreddersydde leasing/leieavtaler til alle typer foretak. I dagens finansmarked opplever mange av våre kunder fordelene ved å slippe å binde opp kapital i utstyr som man kun har behov for tilgangen til. Gunstige regler for utgiftsføring av hele leiebeløpet og bedret balanse i regnskapet er noen av flere fordeler forbundet med leasing/leie. Benytt overskuddslikviditet til å investere i fast eiendom, kjernekompetanse, markedsføring eller annet som gir din bedrift direkte eller indirekte verdiøkning og la oss hjelpe deg med tilgang til utstyr som er viktig for din bedrift.

IKANO BANK SE samarbeider med flere utstyrsleverandører som opplever at veien til et salg er langt enklere ved å kunne tilby leasing/leie av sitt produkt gjennom et samarbeid med IKANO BANK SE.

Dine fordeler som leietaker/sluttkunde:
* Praktisk og enkelt – Finansiering, utstyr, forsikring og service – alt i en løsning.
* Økt handlekraft – Leie gir 100% finansiering og frigjør driftskapital som kan investeres i bedriftens kjernevirksomhet uten å belaste likviditeten.
* Enklere økonomistyring – Faste månedsutgifter gir forutsigbar budsjettering og enklere regnskapsføring.
* Økt konkurranseevne – Leie gir full bruksrett og tilgang til oppdatert teknologi og utstyr, og mulighet for utskifting og oppgradering ved behov.

Generelt om Leasing:
Leasing betyr fleksibilitet og lønnsomhet for din bedrift. Fordelene med lease er at bedriftens kostnader fordeles over den perioden utstyret benyttes og skaper grunnlag for inntjening. Leasing binder med dette ikke opp bedriftens kapital og fri kapital kan dermed benyttes til andre formål. Regnskapsmessig behandles leieavtalen som en driftskostnad og ikke en investering, noe som gjør at leien (som i prinsippet består av renter og avdrag) kan utgiftsføres i sin helhet. Leieobjektet skal ikke aktiveres i regnskapet, derfor velger ofte norske bedrifter og kommuner denne finansieringsformen. En aktivering ville medført redusert handlefrihet for bedriften eller kommunen siden det ville øke gjeldsgraden og dermed muligheten til å finansiere andre objekter via lån.
Kjøpte eiendeler eller lån i bank skal alltid føres opp i balansen.

Hva er Leasing?
Leaser/utleier, som ofte er en finansinstitusjon, underavdeling av bank eller forsikringsselskap, har eiendomsretten til leieobjektet, mens leier har bruksrett. Utstyret kjøpes av finansieringsselskapet etter dine spesifikasjoner og leies ut til deg med alle brukerrettigheter og status som leietaker. Du leier ustyret for en avtalt leiesum over et avtalt tidsrom.

Hvilke produkter kan leases?
I prinsippet kan alle våre produkter leases.

Hvem kan lease hos oss?
Leasing er en finansieringsform som kan benyttes av alle næringsdrivende (ASA, AS, enkeltmannsforetak, A/L etc.) og offentlig sektor. For næringsdrivende er det et krav om at selskapet må være registrert i Foretaksregistreret i Brønnøysund.

Hvordan kan min bedrift få tilbud om leasing av produkter?
Ta kontakt med oss for mer informasjon. post@restaurantpartner.no